SOIN SIMPLE : Soin du visage avec technologie WISHPRO*       (1 capsule)

75 €SOIN DOUBLE :  Peeling WISHPRO + SOIN SIMPLE*  (2 capsules)

115 €EN CURE                   

FORFAIT DE  6 SOINS

FORFAIT DE  8 SOINS

360 €

450€