SOIN SIMPLE : Soin du visage avec technologie WISHPRO*       (1 capsule)

Peeling Wishpro                                                                                                                                      75€

Wishpro hydratation,anti age                                                                                                            78€SOIN DOUBLE :  Peeling WISHPRO + SOIN SIMPLE*  (2 capsules)

135 €EN CURE                   

FORFAIT DE  5 SOINS                                                                                                               360€                 

FORFAIT DE  8 SOINS                                                                                                               560€